Ventilatorske stanice – TTK – Turska

U okiru velikog investicionog projekta izrade 4 (četiri) ventilatorske stanice za provetravanje rudnika podzemne eksplatacije u Turskoj, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK). U rudniku u Kozul na ventilatorskim stanica Incirharmani i Ali Soydas, u rudniku Armutcuk na ventilatorskoj stanici Armutcuk i u rudniku Karadon na ventilatorskoj stanici Karadon, Hertz Automatika je kao podizvođač firme Delta Air Engineering iz Beograda i firme Bartec Varnost iz Slovenije, obezbedila izvođačke elektro projekte i projekte izvedenog objekta, inženjering, proizvodnju, isporuku, montažu elektro opreme i puštanje u rad sistema za ventilaciju rudnika podzemne eksplatacije.

Ceo projekat je urađen u periodu od 36 meseca, od početka izrade glavnih projekta pa do realizacije i puštanja u rad sistema. Puštanje u rad je izvršeno sukcesivno od rudnika do rudnika u zavisnosti od plana i realizacije rudarskih projekata i eksplatacije rude.  Pre isporuke glavnih delova elektro i mašinske opreme izvršeno je testiranje, opreme u fabrici za proizvodnju ventilatora Delta Air Engineering u Beogradu.  Kvantitativni i tehniči prijem opreme izvršen je u Sloveniji u fabrici Bartec Varnost. Montaža opreme je urađena u novoizgrađene objekate, ventilatorskih stanica navedenih rudnika.  Ventilatorska stanica Incirharmani i Ali Soydas u Rudniku Kozul, ventilatorska stanica Armutcuk u rudniku Armutcuk i ventilatorska stanica Karadon u rudniku Karadon.

Ventilatorske stanice su projektovane da bi zadovoljile najstrože bezbedonosne i zaštitne zahteve, uzimajući u obzir osnovnu funkciju u pogledu potrebne količine vazduha za provetravanje dugih podzemnih hodnika i radilišta rudnika.

Sistem ventilacije se satoji od dva centralna aksijalna ventilatora snage po 350 kW, jedan ventilator je radni a drugi rezervni. Izmena rada ventilatora se vrši ručno ili automatski, otvaranjem ili zatvaranjem motornih kliznih vrata u plenumu. Ventilatori se pogone preko frekventnih regulatora Mitsubishi FR-A760, a upravljaju se preko PLC Fx-3U kontrolera. Koncepcija pogona i upravljanja je napravljena tako da bude redudantna. U slučaju nestanka električne energije, automatski se uključuje dizel agregat. Svaki od ventilatora ima svoj pogon i upravljački deo, tako da ukoliko dođe do otkaza ili kvara, sistem se automatski prebacuje na rezervu.

Upravljanje se vrši preko zadatih parametara, količine vazduha i pritiska u jami. Na izlazu iz jame u plenumu, vrše se merenja statičkog pritiska, depresije, dinamičkog pritiska, brzine proticanja vazduha, metana CH4, ugljen monoksida CO i kiseonika O2. Pored ovih merenja, na samim motorima ventilatora postavljene su temperaturne sonde za merenje temperature namotaja motora i temperature ležaja, kao i senzori za merenje vibracija. Parametri rada ventilacije i izmerene veličine se prate i pamte na PC računaru u komandno kontrolnom centru na kome je instalirana Citect SCADA.

 

nazad na Reference