Osnovni podaci o firmi

 • PUNO POSLOVNO IME: Preduzeće za inženjering i projektovanje sistema automatskog upravljanja „HERTZ AUTOMATIKA“ D.O.O.
 • SKRAĆENO  POSLOVNO IME:„HERTZ AUTOMATIKA“ D.O.O.        
 • SEDIŠTE I ADRESA: Kragujevačka 29, 18106 Niš
 • MATIČNI BROJ: 20781394
 • ŠIFRA DELATNOSTI: 7112
 • REGISTARSKI BROJ: BD 137962/2011
 • OBLIK SVOJINEP: Privatna svojina
 • DIREKTOR: Dragan Milenović, dipl. ing. maš.
 • ŽIRO RAČUN: Unicredit Banka 170-0030038867000-42
 • PIB (VAT): 107324922
 • LICE ZA KONTAKT: Dragan Milenović, dipl. ing. maš.
 • Tel.: +381 (0)62 485-404
 • E-MAIL: office@hza.rs
 • WEB: www.hza.rs    

Ovde možete preuzeti .pdf dokument sa identifikacijom firme kao i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV: