Tip HzA – BPS

Hertz Automatika u okviru svog proizvodnog programa svojim korisnicima nudi izradu tipskih elektroupravljačkih ormana, za razne aplikacije upravljanja elektromotornim pogonom. Elektro upravljački ormani tipa HzA-BPS su namenjeni za upravljanje elektromotornim pogonom bunarskih pumpi. Primennjuju se za upravljanje utopnim pumpama za sve tipove bunarskih aplikacija, za snabdevanje domaćinstva čistom pijaćom vodom, za daljinsku  distribuciju vode za piće,  za odvodnjavanje površinskih voda, za snabdevanje vodom toplotnih pumpi voda-voda. Najčešća primena je kod upravljanja utopnim bunarskim pumpama:

  • Distribuciju pijaće vode,
  • Odvodnjavanje i navodnjavanje,
  • Snabdevanje vodom toplotnih pumpi.

Elektro ormani HzA – BPS se izrađuju za upravljanje jedne do dve pumpe, rapona snage:

monofazne: 0,25 – 2,2 kW – 1x230V AC

trofazne: 0,55 – 45 kW – 3x400V AC

Elektro upravljački ormani se isporučuju od različitih materijala izrade, boji i stepenu IP zaštite. U zavisnosti od izabranog modela elektro ormani mogu biti opremljeni kontaktorima, motornim zaštitnm sklopkama, soft starterima, frekventnim regulatorima, PLC kontrolerima sa i bez HMI touch displeja i dr.  Elektro upravljački ormani sadrže elemente zaštite, automatike i signalizacije. Elektromotori pumpi mogu biti monofazni ili trofazni. Uključenje i isključenje pumpi može da se ostvari na više načina u zavisnosti od modela i zahtevane aplikacije. Moguće je ostvariti uključenje pumpi na osnovu zadatog nivoa, protoka i pritiska. Shodno tome uključenje pumpi se vrši preko nivostata i nivo sonda (max, min, ref. nivo), kontinualnih senzora nivoa, presostata, senzora pritiska i senzora protoka. Kod postrojenja sa dve pumpe uključenje je kaskadno. Uključuje se jedna pa druga pumpa. Rezervna pumpa može imati vremenski automat za dnevo uključenje radi ravnomernog uključenja i broja časova rada. Elektro ormani su namenjeni za smeštaj u suvim prostorijama, ne zahtevajući posebne uslove. Elektro ormani su namenjeni samostalan automatski rad bez nadzora.

Primer odabira tipskog elektro ormana – tip elektro ormana:

tip – A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1 – G1 – H1 – I1 – J1 – K1

tip        HzA – BPS

A1       Broj pumpnih agregata

B1       Max. Sanaga elektro ormana  [kW]

C1       Napon [V]

D1       Max. Struja elektro ormana  [A]

E1        Materijal kućišta elektro ormana:

1 – Plastični

2 – Metalni

3 – Inox

F1        Stepen zaštite:

IP44

IP54

IP55

IP65

IP66

IP67

G1       Boja:

RAL7032

RAL7035

H1       Gabaritne dimenzije [mm]:

VxŠxD

V- visina

Š- širina

D-dubina

I1         Tip kućišta:

1 – nazidni

2 – slobodnostojeći

3 – serijski spojeni

4 – modularni

J1         Klimatizacija i ventilacija:

1 – prirodno grejanje i hlađenje

2 – ventilatorsko hlađenje

3 – grejanje el. grejači

4 – klima uređaji

K1       Dodatni delovi:

1 – montažni krov

2 – montažno postolje

Primer odabira tipskog elektro ormana – model elektro ormana:

model – A2 – B2 – C2 – D2 – E2 – F2 – G2 – H2 – I2 – J2 – K2

A2       Režim rada:

M – Ručno

A – Automatski

MA – kombinovano Ruč.+Aut.

L – Lokalno

D-Daljinski

LD- kombinovano Lok..+Dalj.                                                                                                                                                                                                                                                                            

B2       Br. radnih / br. Rezervnih pumpi:

1/0

1/1

2/0                                                                                                                                                                                                                                           

C2       Način uključenja pumpi:

Plovne kruške – 1

Nivo sonde – 2

Kontinualni merač nivoa – 3  

Presostat (pritisna sklopka) – 4

Senzor protoka (flow switch) – 5

Senzor pritiska (transmiter pritiska)  – 6

Senzor protoka (merač protoka)  – 7

Dif. Senzor pritiska – 8

Lokalno – 9

Daljinski – 10                                                                                                                                                                                                                          

D2       Zaštita motora:

Kompaktni prekidači – 1

Aut. osigurači – 2

Topljivi osigurači – 3

Bimetal – 4

Motoni zaštitni prekidač – 5

Nadzor faza – 6

Nadzor napona – 7

Nadzor struja – 8

Odvodnik prenapona – 9

Nadzor nivoa – 10

Nadzor termirtora PTC – 11

Nadzor temperatura Pt100 – 12

Zemljospoj – 13

Kontrolnik izolacije – 14                                                                                                                   

E2        Merni uređaji:

NE – 0

Voltmetar – 1

Ampermetar – 2

Watmetar – 3

Analizator mreže – 4

Brojač časova rada – 5

Brojač uključenja – 6                                                                                                                                                

F2        PLC upravljanje:

NE – 0

DA – 1            

G2       HMI touch display:

NE – 0

DA – 1                                                                                                                                                                                                                                                               

H2       Sistem daljinskog nadzora i upravljanja

NE – 0

DA – 1

I1         Dodatni uslov 1

1 – navesti dodatni uslov

J1         Dodatni uslov 2

1 – navesti dodatni uslov

K1       Dodatni uslov 3

1 – navesti dodatni uslov

Ukoliko ste zainteresovani za tipski orman iz našeg proizvodnog programa možete da nas kontaktirate na email: office@hza.rs