Projektovanje

U Hertz Automatika d.o.o. se, u okviru primarne delatnosti, bavimo pružanjem usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u vidu:

 • predloga projektnog zadatka,
 • idejnih projekata,
 • glavnih projekata,
 • izvođačkih projekata,
 • projekata izvedenog stanja,
 • tehničko-tehnoloških opisa sistema,
 • energetskih, komunikacionih i nadzorno upravljačkih blok šema.

Oblasti u kojima vršimo izradu navedenih dokumentacija su:

 • elektroenergetske instalacije u industrijskim postrojenjima i građevinarstvu,
 • instalacije i upravljanje elektromotornim pogonima,
 • sistemi za nadzor i upravljanje tehnološkim uređajima,
 • sistemi za merenje i komunikaciju u industrijskim procesima.

Pored usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije u Hertz Automatika d.o.o. se bavimo i pružanjem usluga stručnog savetovanja, u formi izveštaja i elaborata koji obuhvataju sledeće celine:

 • studije opravdanosti,
 • elaborate o opravdanosti investicije,
 • tenderske dokumentacije,
 • projektantski nadzor,
 • specifikacije opreme i materijala za izradu konkursnih dokumentacija,
 • procene investicione vrednosti.