Izvođenje

Izvođenju ugovorenih poslova pristupamo sa velikom dozom profesionalizma i uz maksimalno poštovanje dogovorenih rokova i planova realizacije.

Od poslova koje obavljamo izdvajamo sledeće:

 • proizvodnja i montaža razvodno upravljačkih ormana,
 • programiranje PLC uređaja i HMI displeja,
 • izrada SCADA aplikacija u najzastupljenijim razvojnim okruženjima,
 • povezivanje, parametrisanje i puštanje u rad frekventnih regulatora u različitim aplikacijama.
 • povezivanje i puštanje u radprocesne opreme i senzorike (temperatura, pritisak, protok, vlaga itd.),
 • upravljanje elektromotornim pogonima (pumpama, ventilatorima, transportnim trakama i mnogim drugim aplikacijama),
 • revitalizacija i osavremenjavanje već postojećih mašina, proizvodnih linija i opreme,
 • izrada projekata izvedenog stanja,
 • izrada korisničkih uputstava,
 • obuka osoblja naručioca za upotrebu i održavanje sistema,
 • servisiranje i održavanje ugrađene opreme.