Konsalting

Hertz Automatika d.o.o. pruža usluge  konsaltinga za implementaciju savremenih tehnologija u oblasti industrijske automatike.

Nove tehnologije u oblasti industrije i automatizacije, savremeni tehnički sistemi omogućavaju efikasniju potrošnju energije i sirovina, pomažu integraciju različitih proizvodnih sistema i doprinese većoj iskorišćenosti mašina. Da bi primenili novu tehnologiju industrijske automatike u vašim proizvodnim pogonima, kod nas možete dobiti preporuke i konsultantske usluge. Naši inženjeri bazirajući se na dosadašnjem iskustvu iz ove oblati mogu da vam ponude  savremena tehnička rešenja.

Jedinstvene stručne savete pružamo u formi izveštaja i elaborata.  U mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće konsuntanske usluge:

 • Analiza postojećeg stanja Vašeg sistema
 • Tehnička podrška u svim fazama realizacije projekata automatizacije
 • Definisanje i razrada projektnih  zadatka i projektnih podloga
 • Tehnička pomoć pri definisanju tenderske dokumentacije
 • Definisanje koncepta elektroopreme
 • Uporedna analiza mogućih tehničkih rešenja
 • Optimizacija troškova investicije
 • Komercijalno tehnička analiza zahteva naručioca
 • Definisanje predloga tehničkog rešenja
 • Gruba kalkulacija i procena budžeta
 • Prikupljanje i analiza projektne dokumentacije
 • Izbor osnovne opreme