Partneri

Poziv na poslovnu saradnju

Poštovani prijatelji,

Hertz Automatika d.o.o. je novo preduzeće koje svoju delatnost želi da obavlja šireći kvalitetno partnerstvo sa kupcima, dobavljačima, projektantskim biroima kao i drugim inženjering firmama iz šireg regiona.

Ubeđeni smo da samo zdravim poslovnim odnosom, sa sadašnjim i budućim poslovnim partnerima možemo biti konkurentni na tržištu.
Ovim putem Vas pozivamo da nas kontaktirate ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili jednostavno želite da podelimo iskustva sa ciljem unapređivanja poslovne klime u našem zajedničkom okruženju.
Zadovoljstvo naših klijenata i dobra preporuka su naše vodilje u poslovanju.

Za Hertz Automatika d.o.o.

direktor
Dragan Milenović, dipl.ing.maš.