Reference

Naše reference možete pogledati dole u tabeli. Neke su opisane detaljno, a neke su samo navedene. Ukoliko želite da vidite detalje kliknite na željenu referencu. Kompletnu referenc listu u pdf formatu možete skinuti sa naše download stranice. Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili želite više informacija slobodno nas kontaktirajte !

REFERENC LISTA

R.Br. Godina Naručilac posla Krajnji korisnik Opis posla
1 2012 Inovator Mato, Cacak, Srbija MEBOR Company, Železniki, Slovenija Automatizacija mašine za navarivanje stelita na kružnim testerama – mašina 1 … detaljnjije vidite ovde
2 2012 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Türkiye Taşkömürü Kurumu, Incirharmani, Turkey Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika TTK Incirharmani … detaljnije vidite ovde
3 2012 NIP INOX, Paraćin, Srbija Lavazza, Novi Sad, Srbija Automatizacija vakum mešalice – homogenizatora
4 2012 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Military Medical Academy, Belgrade, Srbija Upravljanje ventilatorskim postrojenjem, centralne ventilacije objekta VMA … detaljnije vidite ovde
5 2012 NIP INOX, Paraćin, Srbija NIP INOX, Paraćin. Srbija Automatizacija linije za proizvodnju krema i čokoladne mase
6 2012 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Türkiye Taşkömürü Kurumu, Arslancuk, Turkey Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika TTK Arslancuk … detaljnije vidite ovde
7 2012 Inovator Mato, Čačak, Srbija Inovator Mato, Čačak, Srbija Automatizacija mašine za navarivanje stelita na kružnim testerama – mašina 2 … detaljnije vidite ovde
8 2012 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija JP PEU Resavica, RL Lubnica, Zaječar, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RL Lubnica … detaljnije vidite ovde
9 2012 Grejanje i montaža, Sremska Mitrovica, Srbija YUCO HEMIJA, Bački Jarak, Srbija Projektovanje i izvođenje radova na automatizaciji sistema za KGH sa SCADA sistemom … detaljnije vidite ovde
10 2012 M&P Engineering d.o.o. Begrad, Srbija Atlas Capital Centar – Podgorica, Crna Gora Sistem za upravljanje bunarskim pumpama na objektu Atlas Capital Centar … detaljnije vidite ovde 
11 2013 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Turkish Hard Coal Enterprise, Soma, Turkey Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika Soma … detaljnije vidite ovde
12 2013 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kozlu, Turkey Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika TTK Kozlu … detaljnije vidite ovde
13 2013 NIP INOX, Paraćin, Srbija LIRI, Prizren, Kosovo Automatizacija linije za proizvodnju konditorskih proizvoda (krem banana i pralina)
14 2013 ATRONIKA, Skopje, Makedonija Vodovod – Makedonija, Skopje, Makedonija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje vodosnabdevanjem jugozapadnog dela Severne Makedonije
15 2013 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Türkiye Taşkömürü Kurumu, Ali Soydas, Turkey Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika Ali Soydas … detaljnije vidite ovde
16 2013 LEVEL, Niš, Srbija Pro Credit Banka, Niš, Srbija Izrada projekta pametne zgrade, za regulaciju i upravljanje sistemom KGH na objektu Pro Credit Banke, Niš
17 2013 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija JP PEU Resavica, RU Štavalj, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RU Štavalj … detaljnije vidite ovde
18 2013 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija RMU Banovići, Bosnia, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RMU Banovići
19 2014 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Eynez, coal mine, Turkey Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika Eynez
20 2014 BMD BAU, Beograd Direkcija za izgradnju Aleksinac, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje gradse fontane u Aleksincu
21 2014 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Energoprojekt, Beograd, Srbija Isporuke kompaktnih prenosivih ormara za upravljanje ventilacijom pri probijanju tunela Brančići
22 2014 NIP INOX, Paraćin, Srbija Chocolate, Turkey Automatizacija linije za proizvodnju konditorskih proizvoda (krem banana i praline)
23 2014 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Planum, Beograd, Srbija Isporuke kompaktnih prenosivih ormara za upravljanje ventilacijom pri probijanju tunela Brđani
24 2015 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija RMU KAKANJ, BIH Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RMU Kakanj
25 2015 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad mašine za visokonaponsko testiranje HILTI kablova
26 2015 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Euro Allainace, Bulgaria Isporuka kompaktnih prenosivih ormara za upravljanje ventilacijom pri probijanju tunela Predejane
27 2015 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad mašine za visokonaponsko testiranje napojnih kablova – Hertz 1
28 2015 NIP INOX, Paraćin, Srbija VASILJEV, fabrika konditorksih proizvoda, Vukovar, Hrvatska Automatizacija linije za proizvodnju konditorskih proizvoda (krem banana i raline), prelivanje prozvoda čokoladom i tunel za hlađenje – Vasiljev
29 2015 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad mašine za testiranje napojnih kablova – maksimalni ciklus i sila zatezanja
30 2015 JKP Vodovod Užice, Srbija JKP Vodovod Užice, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad elektro ormana za upravljanje pumpnom stanicom Ćebića Vrelo
31 2015 Opština Nova Varoš, Srbija JP “3 septembar” Nova Varoš, Srbija Sistem za upravljanje radom dve pumpne stanice za prepumpavanje otpadne i fekalne vode
32 2015 NIP INOX, Paraćin, Srbija Čokolend, Paraćin, Srbija Automatizacija linije za proizvodnju konditorskih proizvoda (krem banana i raline), prelivanje prozvoda čokoladom i tunel za hlađenje – Čokolend
33 2015 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija RMU, Resavica, Strmosten, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RMU Resavica – pogon Strmosten … detaljnije vidite ovde
34 2015 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija RMU, Resavica, Stara kuća – IV blok, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RMU Resavica – pogon Stara kuća – IV blok
35 2016 BMD BAU, Beograd, Srbija Opština Čajetina, Srbija Daljinski nadzor i upravljanje sistema za otplinjavanje deponije smeća Čajetina – Zlatibor
36 2016 Ergomade, Merošina, Srbija Ergomade, Merošina, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad vakumskig gripera na CNC mašini DEMAG
37 2016 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje, Srbija Izrada, isporuka, montaža  i puštanje u rad opreme automatskog sistema za odsecanje loših kablova prilikom brizganja plastike na liniji H1 Philips 
38 2016 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje, Srbija Projektovanje, izrada i puštanje u rad sistema za toplo markiranje proizvoda nakon kontrole kvaliteta na liniji H1 Philips
39 2016 JKP Vodovod Užice, Srbija JKP Vodovod Užice, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad elektro ormana za upravljanje pumpnom stanicom Kapetanovina
40 2016 JKP Vodovod Užice, Srbija JKP Vodovod Užice, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad elektro ormana za upravljanje pumpnom stanicom Živkovića Vrelo
41 2016 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad mašine za visokonaponso testiranje napojnih kablova – Hertz 2
42 2016 Termoremont, Niš, Srbija Vila Demirovic, Jošanička Banja Sistem za daljinski nadzor i upravljanje  vodosnabdevanjem i grejanjem Vile Demirović
43 2016 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija NOVA ZINC, Kazahstan Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika olova i cinka Nova Zinc
44 2017 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija RMU, Zenica, BiH Sistem za daljinski nadzor i upravljanje centralnim ventilacionim sistemom rudnika RMU Zenica
45 2017 LEONI WCS, Prokuplje, Srbija LEONI WCS, Prokuplje, Srbija Izrada i isporuka test box uređaja za kalibraciju testera i mašina za testiranje napojnih kablova
46 2017 NIP INOX, Paraćin, Srbija HAPPY CHOCOLATE, Budapest, Hungary Automatizacija linije za proizvodnju, doziranje i pakovanje krema
47 2017 BIZLINK TECH, Prokuplje, Srbija BIZLINK TECH, Prokuplje, Srbija Projektovanje, izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad 2 robota (manipulatorske ruke) na liniji H1 Philips
48 2017 GRUNER, Vlasotince, Srbija GRUNER, Vlasotince, Srbija Projektovanje, izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad 2 ispitna stola za elektronska i pneumatska ispitivanja
49 2018 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Sistem za daljinski nadzor i upravljanje  postojećeg postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda FALKE Njihuis
50 2018 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija Yazaki Srbija d.o.o., Šabac, Srbija Automatski sistem za upravljanje i regulaciju grejanja u termokontejneru – Yazaki
51 2018 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad elektro ormana za upravljanje ventilatorom za otprašivanje mašina za sečenje plazmom
52 2018 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija BIZLINK TECH, Prokuplje, Srbija Automatski sistem za upravljanje i regulaciju klima komore za odvlaživanje 
53 2018 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija BIZLINK TECH, Prokuplje, Srbija Upravljanje i regulacija kaloriferskog grejanja magacina BIZLINK TECH
54 2018 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija BIZLINK TECH, Prokuplje, Srbija Upravljanje pumpnim postrojenjem za  razvod hladne vode za hlađenje mašina u pogonu BIZLINK TECH
55 2018 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija BIZLINK TECH, Prokuplje, Srbija Upravljanje sistemom za dogrevanje kompresorske stanice BIZLINK TECH
56 2018 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za merenje protoka i pritiska komprimovanog vazduha na 10 mernih mesta u pogonu fabrike FALKE
57 2018 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za merenje električne energije u trafostanici na 14 mernih mesta FALKE
58 2018 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za automatsku regulaciju glavnog ventilator za odsisavanje industrijskih mašina za pranje veša – vešernica FALKE
59 2018 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za prikupljanje signalnih i alarmnih stanja sa 9 detexomat mašine – FALKE
60 2018 STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija  STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija Izrada rudarskog projekta – elektro upravljački deo – za  regulaciju i upravljanje postrojenja za premeljavanje krečnjaka
61 2018 STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija  STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija Isporuka i puštanje u rad frekventnog regulatora 220 kW, za upuštanje i regulaciju rada primarne drobilice
62 2018 STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija  STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija Isporuka i puštanje u rad frekventnog regulatora 132 kW, za upuštanje i regulaciju rada MFL drobilice
63 2018 STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija  STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija Isporuka, programiranje i puštanje u rad PLC-a i HMI za upravljanje radom  postrojenja drobljenje i premeljavanje krečnjaka – Kamenolom Ravnje
64 2018 PD GEORAD, Drmno, Srbija PD RB KOLUBARA, Vreoci, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad 4 ROP ormana sa frekventnom regulacijom za upravljanje bunarskim pumpama za odvonjavanje površinskog kopa Kolubara – Istočno polje
65 2018 Johnson Electric d.o.o., Niš, Srbija Johnson Electric d.o.o., Niš, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za merenje i logovanje temperature u komori za odmašćivanje – Johnson Electric
66 2018 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija RUDNIK LECE, Medveđa, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad elektroupravljačkog ormana sa frekventnim regulatorom za upravljanje separatnim jamskim ventilatorom u rudniku Lece
67 2018 ZORA-PROMET, Aleksinac selo Kraljevo, Srbija ZORA-PROMET, Aleksinac selo Kraljevo, Srbija Automatizacija postojeće mašine za mešenje testa – Pekara Zora
68 2019 JKP Vodovod Užice, Srbija JKP Vodovod Užice, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad elektro ormana za upravljanje hidropodstanice Stepovića Luka
69 2019 JKP Vodovod Užice, Srbija JKP Vodovod Užice, Srbija Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad elektro ormana za upravljanje hidropodstanice Sinjevac
70 2019 Flamma systems D.O.O., Niš, Srbija CULTIBUS AB,  Ängelholm Švedska Sistem za daljinski nadzor i upravljanje toplovodnog kotla kontejnerskog tipa na biomasu (drvenu sečku) snage 1500 kW
71 2019 ČIP D.O.O. – Prokuplje, Srbija Gama consulting d.o.o. Prokuplje, Srbija Sistem za upravljanje radom filterskog postrojenja za otprašivanje kabine za plastifikaciju
72 2019 Flamma systems D.O.O., Niš, Srbija CULTIBUS AB,  Ängelholm Švedska Sistem za daljinsko prikupljanje i obradu podataka sistema centralnog grejanja staklenika
73 2019 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija NOVA ZINC, Kazahstan Izrada i isporuka opreme za daljinski nadzor i upravljanje 4 centralna ventilatora snage 630 kW
74 2019 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Izrada i šemiranje elektro upravljačkog ormana za upravljanje rotofix mašine 1
75 2019 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Sistema za daljinski nadzor prikupljanje podataka sa 9 detexomat mašine, praćenje efikasnosti istih
76 2019 GRUNER, Vlasotince, Srbija GRUNER, Vlasotince, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad SCARA Robota za odsecanje i insertovanje dioda
77 2019 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Koridori Srbije, Tunel Manajle, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad, 16 elektroupravljačka ormana sa frekventnom regulacijom za upravljanje ventilatorima nadpritisna ventilacija u prolazima tunela Manajle
78 2019 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Koridori Srbije, Tunel Brančići, Srbija Isporuka, montaža i puštanje u rad, 6 elektroupravljačka ormana sa frekventnom regulacijom za upravljanje ventilatorima nadpritisna ventilacija u prolazima tunela Brančići
79 2019 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Koridori Srbije, Tunel Manajle, Srbija Isporuka i montaža senzora vibracija i induktivnih senzora na primarnim ventilatorima u tunelu Manajle
80 2019 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Koridori Srbije, Tunel Predejane, Srbija Isporuka i montaža senzora vibracija i induktivnih senzora na primarnim ventilatorima u tunelu Predejane
81 2019 Delta Air Engineering, Belgrade, Srbija Koridori Srbije, Tunel Bancarevo, Srbija Isporuka i montaža senzora vibracija i induktivnih senzora na primarnim ventilatorima u tunelu Bancarevo
82 2019 Flamma systems D.O.O., Niš, Srbija ORTONOVO, Stockholm, Švedska Sistem za daljinski nadzor i upravljanje toplovodnog kotla kontejnerskog tipa na biomasu (drvenu sečku) snage 750 kW
83 2019 STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija  STRABAG DOO – OGRANAK MINERAL, Kamenolom Ravnje, Valjevo, Srbija Sistem za automatsko prikupljanje podataka sa elektronskih tračnih vaga. Softver za obradu podataka i prikaz dnevnih i nedeljnih izveštaja na računaru.
84 2019 STRABAG DOO – Ogranak Crnagoraput AD Podgorica, Crna Gora STRABAG DOO – Ogranak Crnagoraput AD Podgorica, Crna Gora Dorada postojećeg PLC i HMI softvera za upravljanje doziranjem na asfaltnoj bazi Crnagoraput
85 2020 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Proširenje sistema za merenje električne energije u trafostanici na još 7 mernih mesta – FALKE
86 2020 ARBAG D.O.O., Aranđelovac, Srbija ARBAG D.O.O., Aranđelovac, Srbija Sistem za upravljanje radom  postrojenja drobreljnje i premeljevanje krečnjaka i šljunka na postrojenju  ARBAG
87 2020 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Izrada i šemiranje elektro upravljačkog ormana za upravljanje rotofix mašine 2
88 2020 Flamma systems D.O.O., Niš, Srbija Tinas Grönsaksodling AB Helsingborg, Švedska Rekonstrukcija sistema za daljinski nadzor i upravljanje  toplovodnog kotla na drvenu sečku snage 2500 kW
89 2020 Flamma systems D.O.O., Niš, Srbija Tinas Grönsaksodling AB Helsingborg, Švedska Izrada sistema za daljinski nadzor i upravljanje  toplovodnog kotla na pelet snage 500 kW
90 2020 Johnson Electric d.o.o., Niš, Srbija Johnson Electric d.o.o., Niš, Srbija Projektovanje, isporuka, montaža i puštanje u rad 2 manipulatora za opsluživanje ekstruder presa za plastifikaciju rotora i statora el. motora – Johnson Electric
91 2020 BOSS PARTNER, Niš, Srbija BOSS PARTNER, Niš, Srbija Rekonstrukcija elektroupravljačkog dela mašine za štampanje na foliji i kesama – BOSS PARTNER
92 2018-2019 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Izrada i šemiranje elektro upravljačkog ormana za upravljanje Peddal mašine
93 2019 FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija FALKE SERBIA DOO., Leskovac, Srbija Izrada i šemiranje elektro upravljačkog ormana za upravljanje Detexomat mašine

 


Oblast u kojima su implementirani naši automatski sistemi su:

Termoenergetska postrojenja

 • Toplane
 • Kotlarnice
 • Toplotne podstanice

Upravljački sistemi parnih i vrelovodnih kotlova, gorionika, automatizacija kotlarnica, regulacija temperature, pritiska, protoka, alarmi, ventilacija, klimatizacija, hlađenje itd.

Sistemi vodosnabdevanja

 • Vodovodi i fabrike vode
 • Postrojenja za prečišćavanje vode
 • Prevodnice i vodozahvati

Automatizacija i upravljački sistem rada vodovoda, pumpnih stanica, nadzor i upravljanje bunarskih sistema, regulacija po protoku, pritisku, nivou. Postrojenja za povišenje pritiska (buster sistemi), upravljanje radom sistema za pripremu i preradu vode, akvizicija i merenje fizičko hemijskih karakteristika vode (pH, provodnost, mutnoća, tvrdoća itd.). Osavremenjavanje i automatizacija kompresorskih stanica, automatizacija rada vodozahvatnih kula itd.

Procesna industrija

 • Hemijska industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Industrija cementa
 • Industrija asfaltnih i betonskih baza

Nadzorno upravljački sistemi, kontrola reaktora, miksera, podešavanje i izbor recepata, alarmi. Automatizacija postojećih pogonskih sistema, praćenje rada i kontrola vaga, ventilatora, puževa, transportnih traka, komora, grejača. Upravljanje i regulacija motora drobilica korišćenjem specijalnih serija frekventnih regulatora itd.

Prehrambrena industrija

 • Prerada voća i povrća
 • Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića
 • Konditorska industrija
 • Proizvodnja hrane široke potrošnje, hleba i mleka
 • Proizvodnja stočne hrane

Upravljanje nivoom i protokom pračkastih i zrnastih materija u silosima, upravljanje elektronskim vagama, alarmiranje punjenja i pražnjenja silosa. Kontrola mlevenja, fleksibilan izbor recepata, sistemi za etiketiranje, upravljanje procesom merenja i mešanja. Automatizacija vage za grubo i fino doziranje, automatizacija procesa mešanja brašna i pravljenja testa itd.

Građevinski objekti

 • Poslovni centri
 • Hoteli
 • Klinike
 • Bolnice i domovi zdravlja

KGH automatizacija, BMS (sistemi pametnih zgrada), upravljanje radom klima komora, FC jedinica, čilera i toplotnih pumpi. Automatizacija i upravljanje kotlarnicama, tomplotnim podstanicama, upravljanje radom šplinker sistema za gašenje požara, upravljanje postrojenjima za povišenje pritiska (buster sistemi) itd.

Ostala industrija

 • Metalska industrija
 • Drvo-prerađivačka industrija
 • Industrija plastike
 • Rudnici, površinska i podzemna eksploatacija ruda

Nadzorno upravljački sistemi livnih peći, presa, kalupiranja, upravljanja procesima. Automatizacija opreme i mašina, upravljački sistemi mašina za sečenje i obradu drveta, upravljanje ventilacijom. Upravljanje sušarom (temperatura, vlažnost, protok zagrejanog vazduha sa trajnim zapisom parametara), upravljanje sistemima za briketiranje. Upravljanje i regulacija rada motora kranova, liftova, ventilacije klimatizacije, kompenzacija reaktivne energije itd.