Tip HzA – FPS

Hertz Automatika u okviru svog proizvodnog programa svojim korisnicima nudi izradu tipskih elektroupravljačkih ormana, za razne aplikacije upravljanja elektromotornim pogonom. Elektro upravljački ormani tipa HzA-FPS su namenjeni za upravljanje pumpnim postrojenjima, za tretman otpadnih  i fekalnih voda. Primennjuju se za upravljanje utopnim pumpama za sve tipove drenažnih aplikacija, za prepumpavanje čistih, otpadnih i fekalnih voda koje se gravitacijom ne mogu odvesti do kanalizaciskih odvoda, septičkih jama i sl., kao i za daljinsku  distribuciju otpadnih voda. Najčešća primena je kod upravljanja utopnim pumpama za:

  • Drenažu vode,
  • Odvodnjavanje i navodnjavanje,
  • Tretman otpadnih voda ,
  • Tretman fekalnihvoda,
  • Održavanje zadatog nivoa vode.

Elektro ormani HzA – FPS se izrađuju za upravljanje najviše 6 pumpi, raspona snage:

monofazne: 0,25 – 2,2 kW – 1x230V AC

trofazne: 0,55 – 90 kW – 3x400V AC

Elektro upravljački ormani se isporučuju od različitih materijala izrade, boji i stepenu IP zaštite. U zavisnosti od izabranog modela elektro ormani mogu biti opremljeni kontaktorima, motornim zaštitnm sklopkama, soft starterima, frekventnim regulatorima, PLC kontrolerima sa i bez HMI touch displeja i dr.  Elektro upravljački ormani sadrže elemente zaštite, automatike i signalizacije. Elektromotori pumpi mogu biti monofazni ili trofazni. Uključenje i isključenje pumpi ostvaruje se preko plovnih prekidača beznaponskim kontaktom ili nivo sondama. Kod postrojenja sa dve i više pumpi uključenje je kaskadno. Uključuje se jedna pa druga pumpa. Rezervna pumpa može imati vremenski automat za dnevo uključenje radi ravnomernog uključenja i broja časova rada. Elektro ormani su namenjeni za smeštaj u suvim prostorijama, ne zahtevajući posebne uslove. Elektro ormani su namenjeni samostalan automatski rad bez nadzora.

Primer odabira tipskog elektro ormana – tip elektro ormana:

tip – A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1 – G1 – H1 – I1 – J1 – K1

tip        HzA – FPS

A1       Broj pumpnih agregata

B1       Max. Sanaga elektro ormana  [kW]

C1       Napon [V]

D1       Max. Struja elektro ormana  [A]

E1        Materijal kućišta elektro ormana:

1 – Plastični

2 – Metalni

3 – Inox

F1        Stepen zaštite:

IP44

IP54

IP55

IP65

IP66

IP67

G1       Boja:

RAL7032

RAL7035

H1       Gabaritne dimenzije [mm]:

VxŠxD

V- visina

Š- širina

D-dubina

I1         Tip kućišta:

1 – nazidni

2 – slobodnostojeći

3 – serijski spojeni

4 – modularni

J1         Klimatizacija i ventilacija:

1 – prirodno grejanje i hlađenje

2 – ventilatorsko hlađenje

3 – grejanje el. grejači

4 – klima uređaji

K1       Dodatni delovi:

1 – montažni krov

2 – montažno postolje

Primer odabira tipskog elektro ormana – model elektro ormana:

model – A2 – B2 – C2 – D2 – E2 – F2 – G2 – H2 – I2 – J2 – K2

A2       Režim rada:

M – Ručno

A – Automatski

MA – kombinovano Ruč.+Aut.

L – Lokalno

D-Daljinski

LD- kombinovano Lok..+Dalj.                                                                                                                                                                                                                                                                            

B2       Br. radnih / br. Rezervnih pumpi:

1/0

1/1

2/0

2/1

3/0

2/2

3/1

4/0

4/1

3/2

5/0

5/1

4/2

3/3

6/0                                                                                                                                                                                                                                                              

C2       Način uključenja pumpi:

Plovne kruške – 1

Nivo sonde – 2

Kontinualni merač nivoa – 3  

Presostat (pritisna sklopka) – 4

Senzor protoka (flow switch) – 5

Senzor pritiska (transmiter pritiska)  – 6

Senzor protoka (merač protoka)  – 7

Dif. Senzor pritiska – 8

Lokalno – 9

Daljinski – 10                                                                                                                                                                                                                          

D2       Zaštita motora:

Kompaktni prekidači – 1

Aut. osigurači – 2

Topljivi osigurači – 3

Bimetal – 4

Motoni zaštitni prekidač – 5

Nadzor faza – 6

Nadzor napona – 7

Nadzor struja – 8

Odvodnik prenapona – 9

Nadzor nivoa – 10

Nadzor termirtora PTC – 11

Nadzor temperatura Pt100 – 12

Zemljospoj – 13

Kontrolnik izolacije – 14 

Zaštita rada na suvo – 15                                                                                                                     

E2        Merni uređaji:

NE – 0

Voltmetar – 1

Ampermetar – 2

Watmetar – 3

Analizator mreže – 4

Brojač časova rada – 5

Brojač uključenja – 6                                                                                                                                                

F2        PLC upravljanje:

NE – 0

DA – 1            

G2       HMI touch display:

NE – 0

DA – 1                                                                                                                                                                                                                                                               

H2       Sistem daljinskog nadzora i upravljanja

NE – 0

DA – 1

I1         Dodatni uslov 1

1 – navesti dodatni uslov

J1         Dodatni uslov 2

1 – navesti dodatni uslov

K1       Dodatni uslov 3

1 – navesti dodatni uslov

Ukoliko ste zainteresovani za tipski orman iz našeg proizvodnog programa možete da nas kontaktirate na email: office@hza.rs