Tip HzA – VTS

Hertz Automatika u okviru svog proizvodnog programa svojim korisnicima nudi izradu tipskih elektroupravljačkih ormana, za razne aplikacije upravljanja elektromotornim pogonom. Elektro upravljački ormani tipa HzA-VTS su namenjeni za upravljanje elektromotornim pogonom aksijalnih, cenrifugalnih i jat ventilatora. Primennjuju se za upravljanje ventilatorima namenjenih za ventilaciju i odimljavanje u stambenim, komercijalnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama, podzemnim garažama, tunelima, rudnicima itd.

Najčešća primena je kod upravljanja ventilatora za:

  • Ventilaciju i odimljavanje stambenih, komercijalnih i javnih objekata,
  • Ventilaciju i odimljavanje podzemnih garaža,
  • Ventilaciju i odimljavanje tunela,
  • Ventilaciju rudnika,
  • Otprašivanje industrijskih postrojenja,
  • Rashladne kule.

Elektro ormani HzA – VTS se izrađuju za upravljanje najviše 6 ventilatora, rapona snage:

jednofazne:  0,25 – 2,2 kW     – 1x230V AC

trofazne: 0,55 – 90 kW – 3x400V AC

Elektro upravljački ormani se isporučuju od različitih materijala izrade, boji, stepenu IP zaštite i Ex zaštite. U zavisnosti od izabranog modela elektro ormani mogu biti opremljeni kontaktorima, motornim zaštitnm sklopkama, soft starterima, frekventnim regulatorima, PLC kontrolerima sa i bez HMI touch displeja i dr.  Elektro upravljački ormani sadrže elemente zaštite, automatike i signalizacije. Elektromotori ventilatora mogu biti monofazni ili trofazni. Uključenje i isključenje ventilatora može da se ostvari na više načina u zavisnosti od modela i zahtevane aplikacije. Moguće je ostvariti uključenje ventilatora na osnovu koncentracije gasova i senzora za detekciju gasa, na osnovu temperatura i senyora temperature, preko PPC i protivpožarnih alarma. Kod postrojenja sa dva i više ventilatora uključenje je automatski kontrolisano uz pomoć senzora. Elektro ormani su namenjeni samostalan automatski rad bez nadzora.