Tip HzA – PPS

Hertz Automatika u okviru svog proizvodnog programa svojim korisnicima nudi izradu tipskih elektroupravljačkih ormana, za razne aplikacije upravljanja elektromotornim pogonom. Elektro upravljački ormani tipa HzA-PPS su namenjeni za upravljanje elektromotornim pogonom protivpožarnih pumpi. Primennjuju se za upravljanje vertikalnim i horizontalnim centrifugalnim pumpa i utopnim pumpama za stabilne sisteme za gašenje požara. Najčešća primena je kod upravljanja protivpožarnih pumpi za:

  • Stabilni sistemi za gašenje požara vodom – SPRINKLER
  • Stabilni sistemi za gašenje požara vodom – DRENČER
  • Sistem za gašenje požara vodenom maglom – ECONAQUA

Elektro ormani HzA – PPS se izrađuju za upravljanje najviše 4 pumpi, raspona snage:

monofazne: 0,25 – 2,2 kW      – 1x230V AC

trofazne: 0,55 – 90 kW – 3x400V AC

Elektro upravljački ormani se isporučuju od različitih materijala izrade, boji i stepenu IP zaštite. U zavisnosti od izabranog modela elektro ormani mogu biti opremljeni kontaktorima, motornim zaštitnm sklopkama, soft starterima, frekventnim regulatorima, PLC kontrolerima sa i bez HMI touch displeja i dr.  Elektro upravljački ormani sadrže elemente zaštite, automatike i signalizacije. Elektromotori pumpi mogu biti monofazni ili trofazni. Uključenje i isključenje pumpi može da se ostvari na više načina u zavisnosti od modela i zahtevane aplikacije. Moguće je ostvariti uključenje pumpi na osnovu pritiska na potisu ili direktno preko PPC. Shodno tome uključenje pumpi se vrši preko presostata ili senzora pritiska ili PPC. Kod postrojenja sa dve i više pumpi uključenje je kaskadno.  Uključuje se jedna pa druga pumpa. Rezervna pumpa može imati vremenski automat za dnevo uključenje radi ravnomernog uključenja i broja časova rada. Elektro ormani su namenjeni za smeštaj u suvim prostorijama, ne zahtevajući posebne uslove. Elektro ormani su namenjeni samostalan automatski rad bez nadzora. Elektro ormani se rade prema preporukama VdS standarda.