Politika kvaliteta

Dosadašnje uspešno poslovanje preduzeća „HERTZ AUTOMATIKA“ d.o.o., rezultat je poverenja kupaca u kvalitet naših proizvoda. Naša poslovna politika, usmerena je na očuvanje postignutog poverenja naših kupaca uz dalje povećanje ekonomičnosti poslovanja efikasnim korišćenjem kadrovskih, tehnoloških i materijalnih resursa. U skladu sa tim nastojanjem „HERTZ AUTOMATIKA“ d.o.o., je definisala svoju politiku kvaliteta kroz sledeće principe:

  1. Zahtevi kupaca, i njihovo zadovoljstvo imaju za nas odlučujuću ulogu, zato stalno merimo stepen dostizanja ciljeva, odnosno učinke mera za otklanjanje odstupanja, uvodimo stalna poboljšavanja i tako dospevamo do stalnog rasta i razvoja preduzeća.
  2. Zahtevani nivo kvaliteta proizvoda dostižemo sa jasno opredeljenim procesima, stalnim obučavanjem i odgovarajućim motivisanjem zaposlenih.
  3. Poboljšavajnje kvaliteta proizvoda je neprekidni proces u kome se stalno prilagođavamo novim zahtevima radi postizanja osnovnog cilja, a to je zadovoljstvo kupca i zadovoljstvo zaposlenih.
  4. Sa našim kupcima negujemo korektne poslovne odnose, čiji rezultat su pouzdane i dosledne isporuke proizvoda i usluga koje zadovoljavaju sve zahteve i očekivanja naših kupaca u pogledu kvaliteta, rokova i cena.
  5. Poslujemo samo sa proverenim isporučiocima koji su dokazali, kao korektni, koji permanentno ostvaruju zahtevani nivo i stalno poboljšavaju kvalitet svojih isporuka.
  6. Žalbe/reklamacije kupaca rešavamo brzo i efikasno. Pri tome preduzete mere se dokumentuju i analiziraju.
  7. Posebnu pažnju posvećujemo poštovanju zakonskih zahteva i propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti zaštite životne sredine.
  8. Kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja preduzeća, obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra iz domena poslovnih aktivnosti, tako i iz domena zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i uključivanje svih zaposlenih u integrisani menadžment sistem,
  9. Posvećeni smo ispunjenjeu zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korsnika naših proizvoda i usluga, zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, obezbeđenje prepoznatljivosti imidža firme na tržištu, liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima integrisanog menadžment sistema.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.

Preuzmite dokument Politika kvaliteta „HERTZ AUTOMATIKA“ d.o.o.