Proizvodnja

Hertz Automatika d.o.o. je razvoj svog proizvodnog programa bazirala na osnovu potreba tržišta i naših partnera u oblasti automatizacije i upravljanja sistemima. Tokom godina rada razvili smo više sopstvenih proizvoda. Većina tih proizvoda su razvijana i pravljena za poznatog kupca. Svi proizvodi su vrhunskog kvaliteta i dizajna, a kao garant su sertifikati u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Neki od naših proizvoda prestavljeni su na našoj web prezentaciji.