Ventilatorska stanica STRMOSTEN I IV BLOK – RMU REMBAS

Isporuka i ugradnja opreme za upravljanje radom dve ventilatorske stanice Stramosten i Ravna reka IV blok. Isporuka SCADA sistema nadzor i upravljanje dislociranim ventilatorskim stanicama. Merenje osnovnih parametra ventilatora, protok vazduha i depresija, temperature. Mogućnost reverzibilnog rada u slučaju havarije. Daljinska komunikacija delimično ostvarena preko optike, delimično preko teefonskih parica i DSL extendera.

nazad na Reference