Ventilatorska stanica RU Štavalj

TEHNICKI OPIS

U sklopu rekonstrukcije ventilatorske stanice u rudniku RMU Štavalj. Firma Hertz Automatika d.o.o. je izvršila isporuku, montažu i puštanje u rad opreme za daljinsku kontrolu i upravljanje centralnim ventilacionim postrojenjem. Ventilatorsko postrojenje se satoji od centralnog aksijalnog ventilatora snage 75 kW, koji se pogoni frekventnim regulatorom. Upravljači deo postrojenja satoji se od PLC kontrolera koji je daljinski povezan sa dispičerskim centrom u kome je instalirana SCADA. SCADA sistem za nadzor i upravljanje povezan sa dislociranom ventilatorskom stanicom optičkom vezom.

nazad na rerence