Ventilaciono postrojenje – VMA

Rekonstrukcija ventilacionog postrojenja za centralni odsis objekta Vojnomedicinske akademije VMA. Rekonstrukcijom su obuhvaćeni radovi na zameni  4 stara ventilatora i montaža 4 nova aksijalna ventilatora na 2 ventilaciona otvora. Nominalna snaga motora ventilatora je 4 x 45 kW.

Radovi su obuhvatili isporuku i montaža upravljačkog dela za kontrolu rada centralnog sistema ventilacija. Isporuku i parametrizaciju frekventnih regulatora Mitsubishi Electric FR-F740 za pogon aksijalnih ventilatora, programabilnih releja tipa Alpha sa aplikativnim softverom, isporuku i montažu diferencijalnih senzora pritiska, za vođenje ventilatora po pritisku.

nazad na Reference