Upravljanje bunarskim pumpama – Atlas Capital Centar – Podgorica

U toku izgradnje poslovno stambenog objekta Atlas Capital Centar u Podgorici, Hertz Automatika je kao podizvođač firme Bitermo iz Slovenije  i M&P Engineering d.o.o. iz Beograda izvršila isporuku, montažu, puštanje u rad elektro opreme za upravljanje radom sistema za snabdevanje vodom toplotnih pumpi voda-voda. Sistem je obuhvatao automatski rad bunarskih sistema.

Izvršena je isporuka i montaža elektro upravljačkih ormana, ultrazvučnih senzora protoka, hidrostatičkih sondi za merenje nivoa vode, kondiktivnih sondi za zaštitu od rada na suvo, senzori za merenje pritiska, sondi za merenje temperature  bunarske vode i glikola u toplotnim pumpama.

Elektro ormani su opremnljeni opremom za upravljanje radom tri bunarske stanice, sa utopnim pumpama, snage 15 kW. U ormanima je ugrađena zaštitna elektro oprema, frekventni regulatori sa sinusnim filterima, PLC kontroler i HMI.

Merenje količine protoka vode, nivoa vode u bunaru. Frekventno vođenje pumpi na osnovu zadatih temperatura u letnjem i zimskom rezimu rada toplotnih pumpi.

nazad na Reference