Automatizacija mašine za stelit

Izrada projekta automatike za mašinu za navarivanje stelita na kružnim testerama. Izrada upravljačkog dela za 5 (pet) istovetne mašine. Upravljački deo mašine se sastoji iz komandnog ormana u kome su smešteni PLC kontrolera Mitsubisni FX3U, HMI Touch Display-a 5,7“ GOT1000 Mitsubisni, frekvetni regulatora FR-D700 Mitsubishi, energetska oprema i pneumatika.

Mašina je isprogramirana da radi u Automatskom i Poluautomatskom režimu rada. U automatskom režimu rada, nakon postavljanja kružne testere u alat mašine i unosa parametara na HMI od strane operatera,  mašina radi automatski sve funkcije do kraja ciklusa navarivanja.

U poluautomatskom režimu rada, nakon postavljanja kružne testere u alat mašine i unosa parametara na HMI od strane operatera, mašina radi navarivanje poluautomatski ciklus po ciklus, uz odobrenje od strane operatera. U ovom režimu rada prioritet komandovanja i upravljanja je na strani operatera.

Grafički display na mašini je isprogramiran za višejezično, kako bi se mašina distribuirala na inostrano tržište.

nazad na Reference