Mašina za visokonaponsko testiranje kablova – HILTI

Tehnički opis

Hertz Automatika d.o.o. je za potrebe LEONI WCS, Prokuplje, Srbija izvršila izradu, isporuku, montažu i puštanje u rad mašine za visokonaponsko testiranje kablova namenjene za ugradnju u HILTI uređaje. Tester je napravljen da bude univerzalan za nekoliko vrste proizvoda sa istim načinom i principom testiranja. U zavisnosti od toga da li je kabl ispravan ili nesipravan prilikom testiranja. Vrši se njgovo odsecanje ili markiranje. Kabl se odseca ukoliko je neispravan, a ukoliko je ispravan vrši se njegovo markiranje. Detalnjiji opis samog testera vidite u pdf prezentaciji.